Informasjonsbrosjyre for Vestskog om skogbruksplan.

Oppdrag: Sortere informasjon, konkretisere og spissformulere “bodskapen”,
deretter utforme brosjyra med illustrasjon, tekst og foto.
Brosjyra vert fortløpande sendt ut til skogeigarar i lag med brev og oppfyljing frå Vestskog.

FORMAT: bredde:12 x 21cm høgd.
8 sider, stifting i rygg. Siste opptrykk, jan. 2018.

Du ser alle brosjyresidene under,  klikk evt. for større bilde.

Brosjyre for Skogbruksplan
Brosjyre for Skogbruksplan frå Vestskog, framsida. Klikk for større bilde.
Fram og bakside av brosjyre. Tinging av planen på baksida, info om prisar og kort oppsummering av dei ulike pakkane.
Kvifor treng du skogbruksplan? Nokre av fordelane finn du her. Og korleis du skal ta kontrollen ved hjelp av Vestskog sine flinke folk.
Her er info om basispakken. “Førstehjelp” for skogeigaren.
Info om påbyggingspakken. For dei som vil satsa litt meir.
Rull til toppen