Prisliste

​L. J. Aga reklame, ​grafisk design

​pr. 5. september 2018.  Alle prisar er eks mva.

 • TIMEPRIS    480,-

 • DAGSPRIS  vedr. større oppdrag   2990,-
  (Bok, årsmelding, brosjyre, etikett og pakning-design, webside o.l.)

  Når det gjeld pris på ​bokdesign/bokutforming får kunde vanlegvis ein pakkepris basert på omfang av oppdraget.  ​Dei ulike arbeidsoppgåvene ​vert spesifisert. Eg klargjer vanlegvis heile boka for levering til trykk, og har all kontakt med trykkeri og innbindar om ynskjeleg.


 • LOGO, PAKKEPRISAR:

  • DIN EIGEN IDÉ: Logo basert på skisse / idé frå kunde.   2990,-
  Inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.
  Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.
  Ev. møter kjem i tillegg.

  • LOGO DESIGN: Logo “frå grunnen av”,    5980,-
  Du får inntil 3 ulike forslag, klargjering av eitt av dei.
  inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.
  Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.
  Ev. møter kjem i tillegg.

 • Logomanual (pdf ) for din logo, fargekodar, bruk av logo etc,     480,-
  Logoar vert klargjort i filformata ai-pdf-png, eller etter ynskje.


 • DESIGN AV WEBSIDER / HEIMESIDER
  WordPress. Themebaserte sider du kan oppdatere sjølv.
  Pris avheng av omfang, type theme (design) og funksjonar. be om pristilbod.  Sidene kan og skreddarsyast etter ditt ynskje.
  - Webhotel, domene, koding er i samarbeid med IT Drift AS, Ulvik.

  Trykksaker, trykking:
  Alt materiell vert ferdiggjort for trykking.
  Levert kunde/ trykkeri /media som trykkeklare pdf-filer.
  Du står fritt til å velja trykkeri, - eller eg kan anbefala.

  Last ned prisliste som pdf her