Prisliste

​L. J. Aga reklame, ​grafisk design

pr. 1. januar 2022. Alle prisar er eks mva.

 • TIMEPRIS    525,-
 • DAGSPRIS  vedr. større oppdrag   3465,-
  Oppdrag over fleire dagar, samanhengande. Td. Bok, årsmelding, brosjyre, etikett og pakning-design, webside o.l.
  Når det gjeld pris på ​bokdesign/bokutforming får kunde vanlegvis ein pakkepris basert på omfang av oppdraget.  ​Dei ulike arbeidsoppgåvene ​vert spesifisert.
  Eg klargjer vanlegvis heile boka for levering til trykk, og har all kontakt med trykkeri og innbindar om ynskjeleg.
 • LOGO, PAKKEPRISAR:
  • DIN EIGEN IDÉ: Logo basert på skisse / idé frå kunde.   3465,-
   Inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.
   Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.
   Ev. møter kjem i tillegg.
  • LOGO DESIGN: Logo “frå grunnen av”,    6930,-
   Du får inntil 3 ulike forslag, klargjering av eitt av dei.
   Inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.
   Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.
   Ev. møter kjem i tillegg.
  • Logomanual (pdf ) for din logo, fargekodar, bruk av logo etc,     525,-
   Logoar vert klargjort i filformata ai-pdf-png-svg, eller etter ynskje.
 • DESIGN AV WEBSIDER / HEIMESIDER
  WordPress. Themebaserte sider du kan oppdatere sjølv.
  Pris avheng av omfang, type theme (design) og funksjonar.
  – be om pristilbod.
  Sidene kan og skreddarsyast etter ditt ynskje.- Webhotel, domene, koding er i samarbeid med IT Drift AS, Ulvik.
 • Trykksaker, trykking
  Alt materiell vert klargjort til trykking.
  Levert kunde/ trykkeri /media som trykkeklare pdf-filer.
  Du står fritt til å velge trykkeri. – Eller eg kan anbefale eit.
 • Last ned prisliste som pdf her

 

Rull til toppen