Prisliste

​L. J. Aga reklame, ​grafisk design

​pr. 5. september 2018.  Alle prisar er eks mva.

  • TIMEPRIS    480,-
  • DAGSPRIS  vedr. større oppdrag   2990,-(Bok, årsmelding, brosjyre, etikett og pakning-design, webside o.l.)Når det gjeld pris på ​bokdesign/bokutforming får kunde vanlegvis ein pakkepris basert på omfang av oppdraget.  ​Dei ulike arbeidsoppgåvene ​vert spesifisert. Eg klargjer vanlegvis heile boka for levering til trykk, og har all kontakt med trykkeri og innbindar om ynskjeleg.
  • LOGO, PAKKEPRISAR:• DIN EIGEN IDÉ: Logo basert på skisse / idé frå kunde.   2990,-Inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.Ev. møter kjem i tillegg.• LOGO DESIGN: Logo “frå grunnen av”,    5980,-Du får inntil 3 ulike forslag, klargjering av eitt av dei.inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.Ev. møter kjem i tillegg.
  • Logomanual (pdf ) for din logo, fargekodar, bruk av logo etc,     480,-Logoar vert klargjort i filformata ai-pdf-png, eller etter ynskje.
  • DESIGN AV WEBSIDER / HEIMESIDERWordPress. Themebaserte sider du kan oppdatere sjølv.Pris avheng av omfang, type theme (design) og funksjonar. be om pristilbod.  Sidene kan og skreddarsyast etter ditt ynskje.- Webhotel, domene, koding er i samarbeid med IT Drift AS, Ulvik.Trykksaker, trykking:Alt materiell vert ferdiggjort for trykking.Levert kunde/ trykkeri /media som trykkeklare pdf-filer.Du står fritt til å velja trykkeri, – eller eg kan anbefala.
  • Last ned prisliste som pdf her