Lage LOGO

Eg kan designe ein logo for deg, eller lage logo frå ein ide du alt har tenkt ut.

 

Dette treng eg frå deg for å designe /lage logo:

Eg vil ha mest mogleg info om firmaet ditt, eller produktet ditt!
Kva firmaet ditt gjer, kven er kundane, kva produkt eller teneste, beskriv kva inntrykk du vil at ditt firma eller ditt produkt skal gjere. Korleis vil du at ditt produkt ditt firma skal oppfattast?
Kva skal du bruke logoen til, har du logo frå før som skal endrast osv osv.

“Kan du lage VEKTOR-LOGO?”

(Dette er eit standard spørsmål når nokon spør meg om logo-laging)
Svar: JA.
Alle logoar eg lagar er vektor.
– Dersom du alt har ein logo og du ikkje ANAR om den er i vektor, eller du har fått masing frå eit trykkeri eller liknande om å levere logo i vektor (og du kjenner du vert litt sur…)
– Eg kan hjelpe deg.
Send logoen til meg og eg fiksar/konverterer den til vektor. Det tek meg vanlegvis max 1 time, oftast mindre.

Eg kan lage logo frå din ide – eller di skisse

“Eg har ei skisse (eller eit foto), kan du lage logo av denne?”
Om du har tankar og ideear om korleis logoen di skal sjå ut, – er det heilt flott!
– Fortel meg kva du vil ha – eller – kva du ikkje vil ha (ikkje likar). Hugs eg er ikkje tankelesar.
Send skissa / bildet til meg og me jobbar ut frå den. – Det kan hende eg må omarbeide skisse/ide litt. Teikningar må ofte justerast eller forenklast. Tekst må omgjerast til vektorbilder. Bilete må klargjerast og gjerne forenklast dersom dei skal nyttast som logo. Logo skal fungere både i lite og i stort format.
Atterhald: Du kan ikkje “låne” andre sine teikningar/logoar eller figurar/bilete. Dette gjeld og materiell du finn på internett, -eller andre stader.
Lov om opphavsrett set strenge krav til dette.

Logo frå grunnen av

“Eg har null peiling på kva eg skal ha til logo, kan du hjelpe meg?”
Ja, naturlegvis.
I staden for at du skal bruke ein dullion timar på å klekke ut ein god logo til firmaet ditt, kan eg hjelpe deg med dette. Fortel meg alt om produktet ditt og ideen din, kva kundar du har/vil ha, om filosofien din (dersom du har nokon), kva fargar du likar/ikkje likar, osv…
Og eg er i gang.
Eg lagar ikkje “ferdig-logo” frå ein standard-mal, men EKTA logo teikna ut frå info frå deg.

FAST PRIS PÅ DESIGN AV LOGO:

1)  LOGO basert på skisse / idé eller bilete frå deg
For deg som har tenkt ut ein ide sjølv som du vil eg skal reinteikne:
Skisse frå deg. Inntil 3 rundar med justeringar/korrektur.
Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.
Ev. møter kjem i tillegg.

2)  LOGO -design “frå grunnen av”
Basert på informasjon frå deg, om ditt firma og ditt produkt/tenester.
Du får inntil 3 ulike forslag, klargjering av eitt av dei. Inntil 3 rundar med justeringar/korrektur av dette forslaget.
Arbeid utover dette kjem i tillegg, og vert fakturert på timebasis.
Ev. møter kjem i tillegg.
Som nemnt ovanfor:
Dette er ikkje “ferdig-logo” frå ein standard-mal, men EKTA logo teikna ut frå info frå deg.

Logo vert klargjort i filformata ai-pdf-png. Eller andre filformat om du ynskjer det.

 

Kva er ein Logo?

Norsk ordbok: “frå gresk av logos ‘ord, tale’. Firma- eller varemerke med spesiell grafisk utforming, brukt som kjennemerke.”
Engelsk ordbok: “a symbol or other small design adopted by an organization to identify its products, uniform, vehicles, etc.”

Ein logo er eit symobol som representerer deg, produktet ditt, firmaet ditt. Ein figur, enkel illustrasjon, bokstavar, eller kombinasjon av dette.
Som er DEG. Med “dine” fargar. Din “skrifttype”. Som du kan bruke på dine produkt, din etikett, bilen din, kontoret ditt, nettsida di, trykksakene dine.

Logo tek ofte litt tid.
Ikkje fordi sjølve utforminga er så vrien, men fordi logoen legg grunnlaget for profilen din.
– Av og til kjem logo-ideen som lyn frå klår himmel, andre gonger må den jobbast med i mange rundar.
Logo må ta den tida den treng for å bli klar.
Akkurat som godt spekekjøt… og god Hardangersider.


Treng du hjelp til å designe / lage logo?
Ta kontakt, her:    gå til kontaktside

Døme på nokre logoar eg har designa:
Scroll to Top