Hardanger Juletre, brosjyre (2011)

Hardanger Juletre AS hadde oppstart i 2005,
og var eit prosjekt som omfatta kommunane i Hardanger,
i samarbeid med Norsk Pyntegrønt og Innovasjon Norge.
Prosjektleiar Sjur Ove Svartveit.

Logo vart designa i 2005.
Brosjyre sist trykt: 2011. Odda Trykkeri.

6 sider, falsa
14×3x 29,7, trykt på resirkulert papir

Oppslag: Litt om kvifor det er lurt å dyrke juletre. Og fakta om bruken av juletre.
Innsida: Litt om økonomi og eit hurtig-kurs i juletredyrking.
Baksida med ulike kontaktadresser. OBS: Dette er frå 2011.
Utsida /baksida av falder. Logo-figuren er nytta som hovudelement / gjennomgangsillustrasjon i heile brosjyra.
Skroll til toppen