Røldal Stavkyrkje – brosjyre

Framside av brosjyre om Røldal Stavkyrkje

Ein ivrig prest tok kontakt. Han hadde ein visjon.
Eg er svak for dei med visjonar … Presten ville fortelja alle om den flotte gamle kyrkja og pilegrimsvandringa. Som vanleg, prosjektet balla på seg og tok heilt av. Det vart ei flott brosjyre med mange bilete, mange gode foreljingar og ei mengd ulike språk. Eit spennande oppdrag!
Takk til presten! (Arne Natås)

Fram- (norsk versjon) og bakside (tysk versjon).
Brosjyra var på 28 sider
Brosjyra var på fleire språk
Skroll til toppen