Heimesida har veksklande bilder i toppen

Sjuragarden i Norheimsund ville ha ei rask og enkel heimeside. Som framheva profilen deira.
Me gjekk for ein såkalla “one-pager”, ei laaaang side med info og bilder, utan undersider.
Nokre vekslande bilder på toppen, ulike bolkar nedover sida. Enkelt og greitt. Det du ser er det du får.
Alt er laga i WordPress. Det fine er at når Sjuragarden har lyst å utvide denne eine sida med nokre sider til,
– slik at du kan lese endå meir – då er det enkelt å utvide.
Sidene er laga i samarbeid med ITDrift, Ulvik.

Ulike bolkar med overskrift, bilde og tekst.
Syltetøyvariantar.
Rull til toppen