​Framside til årsmelding for Granvin Herad 2017. Foto: Kjartan Haugen.

 

 

​Årsmeldinga for Granvin Herad 2017  er ​​designa for å nyttast som pdf-fil.

Årsmeldinga er laga slik:​Framsidebilete, informasjon frå rådmann og økonomisjef og budsjett/notar ​​​har eg  lagt inn i sidemalen som eg ​designa for den opprinnelege årsmeldinga, då denne vart trykt på papir​.  All informasjon er levert frå heradet.Dei øvrige sidene i årsmeldinga er ​laga internt i heradet og kobla på pdf-en i etterkant.Dette er ei rimeleg og praktisk løysing som Granvin har nytta sidan 2014.

Årsmeldinga er tilgjengeleg  for ​​nedlasting frå nettsida til Heradet, eller du kan laste ned her:

​Årsmelding 2017 rapport og rekneskap

Heile årsmeldinga 2017, Granvin herad​​​

Siste ​årsmelding ​som gjekk i ​vanleg trykk var årsmelding for 2013. Då vart årsmeldinga sendt ut pr. post til alle husstandar.

 

​Dette er sidemal nytta til informasjon​.  I pdf-versjonen ligg sidene enkeltvis for å forenkla utskrift og lesing.

​Alle sider som er lagt inn i sidemalen er klargjort for trykking eller utskrift. Dette i tilfelle heradet ynskjer å trykka opp eit mindre antal av årsmeldinga for utdeling.

 

​Dette er sidemal for budjsett og anna informasjon

​Nedanfor ser du framsida til dei andre årsmeldingane som er laga som reine pdf-versjonar.

 

​Årsmelding Granvin herad 2016. Foto: Ørjan Kalsaas.

 

​Årsmelding Granvin herad 2015. Foto: ​Kjartan Haugen.

 

​Årsmelding Granvin herad 2014. Foto: ​Leif Kåre Havås, Panorama Hardanger. Dette er første året med rein pdf-årsmelding  ​(ikkje trykking for utsending)

Skroll til toppen