Informasjonstavle, slepa Osa – Hallingskeid

[…]

Informasjonstavle, slepa Osa – Hallingskeid