Papirpose Ekta Skåramat

Design av papirpose-dekor til Ekta Skåramat.

– kvifor gjera det innvikla når ein kan gjera det enkelt?
Logoen fungerer heilt flott som posedekor.

Ekta Skåramat må ha ekta pose i papir. Med logo naturlegvis.

Logo er forenkla noko og tal fargar vart justert frå 6 til 2. Svart og raud.

Posestørrelse 35x17x24,5cm. Trykk i 2 fargar.
Klargjering av original, levering til trykkeri og kontroll av korrektur.

Skroll til toppen