Informasjonstavle om HydningaSkredo på Vossestrand
Størrelse på tavla er b90xh63. Tavla vart printa hjå Hardanger Silketrykk, i Granvin.

OPPDRAG:
Utforming av infotavle om “Raset på Hydningen 18. januar 1932.”
Klargjering av tavle til trykking. Kontakt med trykkeri.

KUNDE:
Egdetveit Bygdekvinnelag, Vossestrand:
Kontaktpersonar: Berly M. Mjøs Giljarhus, Arne Hommedal og Jorunn Gjøstein.

OM TAVLA
Informasjonstavla skal fungere som ei minnetavle – og markere at det i 2022 er 90 år sidan raset gjekk.
Tavla skal fortelje i historisk hending slik at den ikkje vert glømt. Og fortelje om folka som omkom.

Kunde skaffa alt av materiell:
Kopi av avisartiklar og materiell frå avisa Hordaland. Bilete av dei som omkom, av staden før og etter raset og frå oppryddinga/raset etterpå. Svart/kvit.
Og øvrig tekst og informasjon.

I samband med Jonsokfeiring 23. JUNI 2022 inviterer Bygdekvinnelaget til
AVDUKING AV MINNEPLATE ved Hynningen med informasjon om skredet i 1932:

“INVITASJONEN ER TIL GRENDALAGET, BYGDAFOLKET OG ANDRE SOM MÅTTE VERA INTERESSERTE
Me møtes kl. 17.30 på Reppateigen og går samla til Hynningen. Der stoppar me ved \ minneplate etter skredet som skjedde 18. januar 1932. Deretter går me til Hovda-huken. …”

Nærbilete av tavla Hydningaskredo del 1
Nærbilete av tavla Hydningaskredo del 1
Nærbilete av tavla Hydningaskredo del 2
Nærbilete av tavla Hydningaskredo del 2
Nærbilete av tavla Hydningaskredo del 3
Nærbilete av tavla Hydningaskredo del 3
Skroll til toppen