Jaunsen Gjestgjevarstad – falder

Overnatting og servering i historisk sus (og hus).

Falder for Jaunsen Gjestgjevarstad i 2005

Falder for Jaunsen Gjestgjevarstad i Granin, Eide.
Falder (2005) for Jaunsen Gjestgjevarstad i Granvin, Eide. A4 format falsa 2 gonger til 10x21cm.

Oppdragsgjevar var den entusiastiske verten og eigaren Kåre Lie. Han vidareførte renoveringa av dei gamle husa, bygde pub og passa på den gamle, ærverdige gjestgjevarstaden på Eide fram til 2017.
Då overtok den nye eigaren, Eli Stangeland, stafettpinnen.

Sitat frå Avisa Hordaland:

“Kåre Lie har funne sin arvtakar. Eli Stangeland frå Stavanger overtek som ny eigar av Jaunsen Gjestgjevarstad frå 1. februar.”

“25. apr. 2017: Vaktskifte på Jaunsen. Den nye eigaren Eli Stangeland inviterer snart på fastelavnsbollar, medan Kåre Lie har teke sin hatt og gått.”

Falder for Jaunsen Gjesgjevarstad, innsida
Innsida av falderen fortel litt om bygningen, historikken og interiøret
Falder for Jaunsen Gjestgjevarstad, baksida med kontaktinfo.
Merk: Falder vart trykt i 2005, info kan vera utdatert.
Skroll til toppen