Etikett for Rjome (rømme)i beger. Selheim Gard

Etikettar laga for Selheim Gard, til ulike stølsprodukt.
Alle produkta vert laga på stølen (Grettestølen på Voss) der kyrne er på ferie. Etikettane er tilpassa printer, men ein kan og skrive på dato  etc. for hand. Etikettane tåler fuktigheit/kjøling og skal limast på eit beger/behaldar.

Det er 4 ulike stølsprodukt og 4 ulike etikettar med samme design og stil, men ulik farge og tekst. På etiketten kan du lesa litt om kyrne som har bidrege til produktet, anten det er Surmjølk, Kefir, Smør eller Rjome (rømme).

Etikett for kefir, Selheim Gard
Etikett for smør, Selheim Gard
Etikett for surmølk, stølsprodukt frå Selheim gard
Skroll til toppen