barndommensrikeside

Dette er ei intern-side på mine websider.
Denne sida er ei samleside i tilfelle du rotar vekk adressene.

​Her er direkte-adressene til Barndommens rike og til Olemann sitt album frå ca 1998.
Direkte-Linken til barndomsriket du har fått i julekortet funkar og!

BEGGE albuma har mange sider, det er ein bla-funksjon i albuma.
Sidene tek litt tid å laste opp første gongen – sidan dei har masse bilder.

Du kan og laste ned albuma som pdf. Men dei er i låg kvalitet, så det egnar seg ikkje for utskrift.
Lykke til, helsing Liv Jorun!

framside av album

Klikk på bildet eller linken under og du kjem til albumet. Første gongen du er inne på sida kan det vere litt ventetid. Du kan bla i albumet, det er “gå vidare” piler på sida.
https://indd.adobe.com/view/97ca8572-44f0-40be-9f14-d46a4a69b231

 

framsida av album
Album som Olemann sette saman, kopierte og delte ut ca 1998. Klikk på bildet eller linken under og du kjem til albumet. Over 59 sider.

 

Og her finn du albumet frå Olemann som han laga ca 1998. Det er på 59 sider.
https://indd.adobe.com/view/2bf1c30d-d692-4534-802b-20d69d2afb6a
Kvaliteten vart diverre ikkje den beste, sidene har eg scanna utan redigering. Og album-programmet krympar innhaldet.
Uansett – bileta er der, Olemann gjorde ein kjempejobb!