Prosjekttype: Brosjyre

Granvin Herad, årsmeldingar

​Årsmeldinga for Granvin Herad 2017  er ​​designa for å nyttast som pdf-fil. Årsmeldinga er laga slik:​Framsidebilete, informasjon frå rådmann og økonomisjef og budsjett/notar ​​​har eg  lagt inn i sidemalen som eg ​designa for den opprinnelege årsmeldinga, då denne vart trykt på papir​.  All informasjon er levert frå heradet.Dei øvrige sidene i årsmeldinga er ​laga internt …

Granvin Herad, årsmeldingar Les mer »

Røldal Stavkyrkje – brosjyre

Ein ivrig prest tok kontakt. Han hadde ein visjon. Eg er svak for dei med visjonar … Presten ville fortelja alle om den flotte gamle kyrkja og pilegrimsvandringa. Som vanleg, prosjektet balla på seg og tok heilt av. Det vart ei flott brosjyre med mange bilete, mange gode foreljingar og ei mengd ulike språk. Eit …

Røldal Stavkyrkje – brosjyre Les mer »

Syse Gard, brosjyre

Brosjyre for Syse Gard i Ulvik, 2015. Ei lita familiebedrift som driv med gardsturisme og sel heimelaga produkt av eigenproduserte råvarer. Dei har gardsbutikk, selskapslokale, gjev omvisingar og er medlem av “Siderruta”. – Dessutan er dei eit ekta, levande museum (Economuseum). Brosjyren er i formatet 21×9, har 8 sider og er trykt på resirkulert papir.

Vestskog, brosjyre skogbruksplan

Informasjonsbrosjyre for Vestskog om skogbruksplan. Oppdrag: Sortere informasjon, konkretisere og spissformulere “bodskapen”, deretter utforme brosjyra med illustrasjon, tekst og foto. Brosjyra vert fortløpande sendt ut til skogeigarar i lag med brev og oppfyljing frå Vestskog. FORMAT: bredde:12 x 21cm høgd. 8 sider, stifting i rygg. Siste opptrykk, jan. 2018. Du ser alle brosjyresidene under,  klikk …

Vestskog, brosjyre skogbruksplan Les mer »

Siderfabrikken, brosjyre

Brosjyre (falder) for Hardanger Saft- og siderfabrikk, format 10x10cm x3. Trykt på 3 språk, Norsk, engelsk og tysk. Kort info om Juice, sider og brennevins- produksjonen, omvisingar og gardsrestauranten.         Sjå fleire oppdrag for Hardanger Saft- og Siderfabrikk her