Optima, annonse

Annonser for Optima Produkter, Norheimsund.

Alle annonsene er basert på ein fleksibel mal med produktbilete og grønt felt for tekst.
Annonsene fungerer både i bredde og i høydeformat. Og i dei fleste størrelser og på plakater. Bodskapet er at: “Produkta er gode for menneske, dyr og for naturen”.
Den grøne fargen gjer annonsene lett gjenkjennelige, – i lag med logoen og bileta som har produktet som hovudfokus.

Optima er ei lita bedrift i Norheimsund som vart etablert i av gründeren Magne Skjervheim. Magne var utdanna veterinær og var oppteken av korleis pH-verdiar hadde innverknad på immunforsvaret, både hjå dyr og menneske. Han testa ut korleis organiske syrer kunne senka pH-verdien og dermed styrka immunforsvaret.
Med denne filosofien som verktøy utvikla han ulike produkt for hudpleie, som faktisk fungerer.

Rull til toppen